top10nl vocabulaire

IRI:
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
Other visualisation:
Ontology source

Table of Content

  1. Classes
  2. Object Properties
  3. Data Properties
  4. Named Individuals
  5. Annotation Properties
  6. Namespace Declarations

Classes

_Top10nlObjectc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#_Top10nlObject

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has sub-classes
FunctioneelGebiedc, Gebouwc, GeografischGebiedc, Hoogtec, Inrichtingselementc, Plaatsc, PlanTopografiec, RegistratiefGebiedc, Reliefc, Spoorbaandeelc, Terreinc, Waterdeelc, Wegdeelc

Aanlegsteiger_inrichtingselementc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Aanlegsteiger_inrichtingselement

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Aanlegsteiger_terreinc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Aanlegsteiger_terrein

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

Akkerlandc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Akkerland

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

Arboretumc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Arboretum

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Attractieparkc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Attractiepark

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Autosnelwegc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Autosnelweg

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Wegdeelc

Baakc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Baak

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

BankOndieptePlaatc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#BankOndieptePlaat

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
GeografischGebiedc

BasaltblokkenSteenglooiingc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#BasaltblokkenSteenglooiing

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

BebouwdGebiedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#BebouwdGebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

Bedrijventerreinc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Bedrijventerrein

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Begraafplaatsc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Begraafplaats

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Bezoekerscentrumc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Bezoekerscentrum

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Bomenrijc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Bomenrij

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Boomc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Boom

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Boomgaardc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Boomgaard

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

Boomkwekerijc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Boomkwekerij

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

Boortorenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Boortoren

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Bosgebiedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Bosgebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
GeografischGebiedc

BosGemengdBosc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#BosGemengdBos

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

BosGriendc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#BosGriend

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

BosLoofbosc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#BosLoofbos

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

BosNaaldbosc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#BosNaaldbos

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

Boswachterijc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Boswachterij

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Botanische tuinc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#BotanischeTuin

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Botenhellingc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Botenhelling

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Braakliggendc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Braakliggend

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

Brandtorenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Brandtoren

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Brandweerkazernec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Brandweerkazerne

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

BronWelc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#BronWel

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Waterdeelc

Bungalowparkc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Bungalowpark

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Bunkerc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Bunker

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Busstationc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Busstation

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Buurtc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Buurt

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Plaatsc

Buurtschapc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Buurtschap

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Plaatsc

Calamiteitendoorgangc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Calamiteitendoorgang

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

CampingKampeerterreinc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#CampingKampeerterrein

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Campusc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Campus

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Caravanparkc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Caravanpark

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Circuitc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Circuit

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Crematoriumc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Crematorium

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Crossbaanc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Crossbaan

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Deelkernc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Deelkern

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Plaatsc

Dieptelijnc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Dieptelijn

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Hoogtec

Dieptepuntc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Dieptepunt

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Hoogtec

DierentuinSafariparkc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#DierentuinSafaripark

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Dodenakkerc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Dodenakker

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

DodenakkerMetBosc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#DodenakkerMetBos

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

Dokc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Dok

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Droogvallendc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Droogvallend

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Waterdeelc

Droogvallend (LAT)c back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Droogvallend_LAT

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Waterdeelc

Duinc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Duin

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

Duingebiedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Duingebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
GeografischGebiedc

Dukdalfc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Dukdalf

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Eendenkooic back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Eendenkooi

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Eilandc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Eiland

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
GeografischGebiedc

Elektriciteitscentralec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Elektriciteitscentrale

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Emplacementc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Emplacement

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Erebegraafplaatsc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Erebegraafplaats

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Fabriekc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Fabriek

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

FeatureCollectionT10NLc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#FeatureCollectionT10NL

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

Fortc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Fort

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Fruitkwekerijc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Fruitkwekerij

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

FunctioneelGebiedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#FunctioneelGebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
_Top10nlObjectc
has sub-classes
Arboretumc, Attractieparkc, Bedrijventerreinc, Begraafplaatsc, Boswachterijc, Botanische tuinc, Bungalowparkc, CampingKampeerterreinc, Campusc, Caravanparkc, Circuitc, Crossbaanc, DierentuinSafariparkc, Eendenkooic, Emplacementc, Erebegraafplaatsc, Gaswinning_functioneelGebiedc, Gebied voor radioastronomiec, GebiedMetHogeObjectenc, Gebouwencomplexc, Golfterreinc, Grafheuvelc, Grindwinningc, Groevec, Haven_functioneelGebiedc, Heemtuinc, Helikopterlandingsterreinc, Ijsbaanc, Infiltratiegebiedc, Jachthavenc, Kartingbaanc, Kassengebiedc, KazerneLegerplaatsc, Landgoedc, Mijnc, Milieustraatc, MilitairOefengebiedSchietterreinc, Mosselbankc, Nationaal parkc, Natuurgebiedc, NatuurgebiedNatuurreservaatc, Oliewinningc, Openluchtmuseumc, Openluchttheaterc, Overig_functioneelGebiedc, Parkc, Plantsoenc, Productie-installatiec, Recreatiegebiedc, Renbaanc, Skibaanc, Slipschoolc, Sluizencomplexc, SportterreinSportcomplexc, Stortplaatsc, Tennisparkc, Transformatorstation_functioneelGebiedc, Tuincentrumc, Vakantieparkc, Verdedigingswerkc, Verzorgingsplaatsc, Viskwekerij_functioneelGebiedc, Visvijvercomplexc, VliegveldLuchthavenc, Volkstuinenc, Waterkeringc, Werf_functioneelGebiedc, Wildwisselc, Windturbineparkc, Woonwagencentrumc, Zandwinningc, Zenderparkc, Ziekenhuiscomplexc, Zonneparkc, Zoutwinningc, Zuiveringsinstallatiec, Zweefvliegveldterreinc, Zwembadcomplexc

Gaswinning_functioneelGebiedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Gaswinning_functioneelGebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Gaswinning_inrichtingselementc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Gaswinning_inrichtingselement

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Gebied voor radioastronomiec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#GebiedVoorRadioastronomie

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

GebiedMetHogeObjectenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#GebiedMetHogeObjecten

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Gebouwc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Gebouw

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
_Top10nlObjectc
has sub-classes
Bezoekerscentrumc, Boortorenc, Brandtorenc, Brandweerkazernec, Bunkerc, Crematoriumc, Dokc, Elektriciteitscentralec, Fabriekc, Fortc, Gemaalc, Gemeentehuisc, Gevangenisc, Hotelc, Huizenblokc, Kapelc, KasWarenhuisc, Kasteelc, Kerkc, KerncentraleKernreactorc, KliniekInrichtingSanatoriumc, Klokkentorenc, KloosterAbdijc, Koeltorenc, Koepelc, Kunstijsbaanc, Lichttorenc, Luchtwachttorenc, Manegec, MarkantGebouwc, MilitairGebouwc, Moskeec, Museumc, Observatoriumc, OverigReligieusGebouwc, Overig_gebouwc, Paleisc, ParkeerdakParkeerdekParkeergaragec, Peilmeetstationc, Politiebureauc, Pompstationc, Postkantoorc, PsychiatrischZiekenhuisPsychiatrischCentrumc, Radarpostc, Radartorenc, RadiotorenTelevisietorenc, Recreatiecentrumc, Reddingboothuisjec, Remisec, Runec, Schaapskooic, Schoolc, Schoorsteenc, Siloc, Sporthalc, Stadionc, StadskantoorHulpsecretariec, Stationsgebouwc, Synagogec, Tankc, Tankstationc, Telecommunicatietorenc, Tol_gebouwc, Torenc, Transformatorstation_gebouwc, Uitzichttorenc, Universiteitc, Veilingc, Verkeerstorenc, Vuurtorenc, Waterradmolenc, Watertorenc, Wegrestaurantc, Werf_gebouwc, Windmolenc, WindmolenKorenmolenc, WindmolenWatermolenc, Windturbinec, Zendtorenc, Ziekenhuisc, Zwembad_gebouwc

Gebouwencomplexc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Gebouwencomplex

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

GedenktekenMonumentc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#GedenktekenMonument

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Gehuchtc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Gehucht

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Plaatsc

Geluidsweringc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Geluidswering

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Gemaalc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Gemaal

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Gemeentec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Gemeente

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
RegistratiefGebiedc

Gemeentehuisc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Gemeentehuis

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Gemengdc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Gemengd

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Spoorbaandeelc

GeografischGebiedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#GeografischGebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
_Top10nlObjectc
has sub-classes
BankOndieptePlaatc, Bosgebiedc, Duingebiedc, Eilandc, GeulVaargeulc, Heidegebiedc, HeuvelBergc, KaapHoekc, Overig_geografischGebiedc, Polderc, StreekVeldc, TerpWierdec, Wadc, Watergebiedc, Zee_geografischGebiedc, ZeegatZeearmc

GeulVaargeulc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#GeulVaargeul

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
GeografischGebiedc

Gevangenisc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Gevangenis

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Golfmeetpaalc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Golfmeetpaal

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Golfterreinc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Golfterrein

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

GpsKernnetpuntc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#GpsKernnetpunt

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Grafheuvelc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Grafheuvel

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Graslandc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Grasland

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

Grenspuntc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Grenspunt

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

GreppelDrogeSlootc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#GreppelDrogeSloot

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Waterdeelc

Grindwinningc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Grindwinning

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Groevec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Groeve

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Haven_functioneelGebiedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Haven_functioneelGebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Havenhoofdc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Havenhoofd

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Heemtuinc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Heemtuin

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

HegHaagc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#HegHaag

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Heidec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Heide

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

Heidegebiedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Heidegebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
GeografischGebiedc

Hekwerkc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Hekwerk

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Helikopterlandingsplatformc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Helikopterlandingsplatform

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Helikopterlandingsterreinc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Helikopterlandingsterrein

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

HeuvelBergc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#HeuvelBerg

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
GeografischGebiedc

Hoofdwegc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Hoofdweg

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Wegdeelc

Hoogspanningsleidingc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Hoogspanningsleiding

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Hoogspanningsmastc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Hoogspanningsmast

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Hoogtec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Hoogte

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
_Top10nlObjectc
has sub-classes
Dieptelijnc, Dieptepuntc, Hoogtelijnc, Hoogtepuntc, Hoogwaterlijnc, Laagwaterlijnc, Peilc, PeilWinterpeilc, PeilZomerpeilc

Hoogtelijnc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Hoogtelijn

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Hoogtec

Hoogtepuntc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Hoogtepunt

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Hoogtec

Hoogwaterlijnc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Hoogwaterlijn

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Hoogtec

Hotelc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Hotel

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Huizenblokc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Huizenblok

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Hunebedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Hunebed

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Ijsbaanc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Ijsbaan

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Industriekernc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Industriekern

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Plaatsc

Infiltratiegebiedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Infiltratiegebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Inrichtingselementc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Inrichtingselement

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
_Top10nlObjectc
has sub-classes
Aanlegsteiger_inrichtingselementc, Baakc, Bomenrijc, Boomc, Botenhellingc, Busstationc, Calamiteitendoorgangc, Dukdalfc, Gaswinning_inrichtingselementc, GedenktekenMonumentc, Geluidsweringc, Golfmeetpaalc, GpsKernnetpuntc, Grenspuntc, Havenhoofdc, HegHaagc, Hekwerkc, Helikopterlandingsplatformc, Hoogspanningsleidingc, Hoogspanningsmastc, Hunebedc, Kaapc, Kabelbaanc, Kabelbaanmastc, Kilometerpaalc, KilometerpaalSpoorwegc, KilometerpaalWaterc, Kilometerraaibordc, Kilometerraaipaalc, Klokkenstoelc, Koedamc, KogelvangerSchietbaanc, Kraanc, Kruisc, Leidingc, Luchtvaartlichtc, MarkantObjectc, Metrostationc, Muurc, Oliepompinstallatiec, Overig_inrichtingselementc, Paalc, Paalwerkc, Peilschaalc, Pijlerc, Plaatsnaambordc, Radiobakenc, Radiotelescoopc, RdPuntc, Scheepvaartlichtc, Schietbaanc, Seinmastc, Sluisdeurc, Sneltramhaltec, Stormvloedkeringc, Strandpaalc, StrekdamKribGolfbrekerc, Stuwc, Tol_inrichtingselementc, Treinstationc, Uitzichtpuntc, Verkeersgeleiderc, Vlampijpc, Vliedbergc, Wegafsluitingc, Wegwijzerc, Windmolentjec, Zendmastc, ZichtbaarWrakc

Jachthavenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Jachthaven

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Kaapc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kaap

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

KaapHoekc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#KaapHoek

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
GeografischGebiedc

Kabelbaanc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kabelbaan

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Kabelbaanmastc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kabelbaanmast

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Kapelc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kapel

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Kartingbaanc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kartingbaan

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Kassengebiedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kassengebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Kasteelc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kasteel

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

KasWarenhuisc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#KasWarenhuis

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

KazerneLegerplaatsc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#KazerneLegerplaats

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Kerkc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kerk

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

KerncentraleKernreactorc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#KerncentraleKernreactor

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Kilometerpaalc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kilometerpaal

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

KilometerpaalSpoorwegc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#KilometerpaalSpoorweg

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

KilometerpaalWaterc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#KilometerpaalWater

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Kilometerraaibordc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kilometerraaibord

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Kilometerraaipaalc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kilometerraaipaal

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

KliniekInrichtingSanatoriumc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#KliniekInrichtingSanatorium

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Klokkenstoelc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Klokkenstoel

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Klokkentorenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Klokkentoren

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

KloosterAbdijc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#KloosterAbdij

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Koedamc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Koedam

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Koeltorenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Koeltoren

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Koepelc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Koepel

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

KogelvangerSchietbaanc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#KogelvangerSchietbaan

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Kraanc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kraan

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Kruisc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kruis

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Kunstijsbaanc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kunstijsbaan

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Laagwaterlijnc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Laagwaterlijn

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Hoogtec

Landc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Land

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
RegistratiefGebiedc

Landgoedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Landgoed

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Leidingc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Leiding

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Lichttorenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Lichttoren

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

LokaleWegc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#LokaleWeg

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Wegdeelc

Luchtvaartlichtc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Luchtvaartlicht

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Luchtwachttorenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Luchtwachttoren

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Manegec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Manege

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

MarkantGebouwc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#MarkantGebouw

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

MarkantObjectc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#MarkantObject

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

MeerPlasc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#MeerPlas

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Waterdeelc

Metroc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Metro

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Spoorbaandeelc

Metrostationc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Metrostation

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Mijnc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Mijn

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Milieustraatc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Milieustraat

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

MilitairGebouwc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#MilitairGebouw

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

MilitairOefengebiedSchietterreinc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#MilitairOefengebiedSchietterrein

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Moskeec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Moskee

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Mosselbankc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Mosselbank

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Museumc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Museum

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Muurc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Muur

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Nationaal parkc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#NationaalPark

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Natuurgebiedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Natuurgebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

NatuurgebiedNatuurreservaatc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#NatuurgebiedNatuurreservaat

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Observatoriumc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Observatorium

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Oliepompinstallatiec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Oliepompinstallatie

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Oliewinningc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Oliewinning

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Openluchtmuseumc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Openluchtmuseum

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Openluchttheaterc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Openluchttheater

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Overig_functioneelGebiedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Overig_functioneelGebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Overig_gebouwc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Overig_gebouw

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Overig_geografischGebiedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Overig_geografischGebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
GeografischGebiedc

Overig_inrichtingselementc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Overig_inrichtingselement

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Overig_planTopografiec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Overig_planTopografie

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
PlanTopografiec

Overig_terreinc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Overig_terrein

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

Overig_waterdeelc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Overig_waterdeel

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Waterdeelc

Overig_wegdeelc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Overig_wegdeel

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Wegdeelc

OverigReligieusGebouwc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#OverigReligieusGebouw

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Paalc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Paal

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Paalwerkc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Paalwerk

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Paleisc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Paleis

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Parkc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Park

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

ParkeerdakParkeerdekParkeergaragec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#ParkeerdakParkeerdekParkeergarage

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Parkeerplaatsc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Parkeerplaats

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Wegdeelc

ParkeerplaatsCarpoolc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#ParkeerplaatsCarpool

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Wegdeelc

ParkeerplaatsPRc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#ParkeerplaatsPR

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Wegdeelc

Peilc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Peil

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Hoogtec

Peilmeetstationc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Peilmeetstation

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Peilschaalc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Peilschaal

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

PeilWinterpeilc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#PeilWinterpeil

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Hoogtec

PeilZomerpeilc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#PeilZomerpeil

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Hoogtec

Pijlerc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Pijler

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Plaatsc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Plaats

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
_Top10nlObjectc
has sub-classes
Buurtc, Buurtschapc, Deelkernc, Gehuchtc, Industriekernc, Recreatiekernc, Stadsdeelc, Wijkc, Woonkernc

Plaatsnaambordc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Plaatsnaambord

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

PlanTopografiec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#PlanTopografie

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
_Top10nlObjectc
has sub-classes
Overig_planTopografiec, Spoorc, Waterc, Wegc

Plantsoenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Plantsoen

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Polderc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Polder

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
GeografischGebiedc

Politiebureauc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Politiebureau

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Pompstationc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Pompstation

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Populierenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Populieren

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

Postkantoorc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Postkantoor

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Productie-installatiec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Productie-installatie

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Provinciec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Provincie

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
RegistratiefGebiedc

PsychiatrischZiekenhuisPsychiatrischCentrumc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#PsychiatrischZiekenhuisPsychiatrischCentrum

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Radarpostc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Radarpost

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Radartorenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Radartoren

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Radiobakenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Radiobaken

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Radiotelescoopc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Radiotelescoop

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

RadiotorenTelevisietorenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#RadiotorenTelevisietoren

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

RdPuntc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#RdPunt

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Recreatiecentrumc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Recreatiecentrum

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Recreatiegebiedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Recreatiegebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Recreatiekernc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Recreatiekern

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Plaatsc

Reddingboothuisjec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Reddingboothuisje

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

RegionaleWegc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#RegionaleWeg

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Wegdeelc

RegistratiefGebiedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#RegistratiefGebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
_Top10nlObjectc
has sub-classes
Gemeentec, Landc, Provinciec, TerritorialeZeec, Waterschapc

Reliefc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Relief

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
_Top10nlObjectc
has sub-classes
SteileRandAardrandc, TaludHoogteverschilc, Walc

Remisec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Remise

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Renbaanc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Renbaan

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

RolbaanPlatformc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#RolbaanPlatform

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Wegdeelc

Runec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Rune

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Schaapskooic back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Schaapskooi

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Scheepvaartlichtc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Scheepvaartlicht

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Schietbaanc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Schietbaan

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Schoolc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#School

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Schoorsteenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Schoorsteen

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Seinmastc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Seinmast

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Siloc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Silo

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Skibaanc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Skibaan

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Slipschoolc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Slipschool

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Sluisdeurc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Sluisdeur

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Sluizencomplexc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Sluizencomplex

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Sneltramc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Sneltram

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Spoorbaandeelc

Sneltramhaltec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Sneltramhalte

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Spoorc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Spoor

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
PlanTopografiec

Spoorbaandeelc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Spoorbaandeel

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
_Top10nlObjectc
has sub-classes
Gemengdc, Metroc, Sneltramc, Tramc, Treinc

Spoorbaanlichaamc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Spoorbaanlichaam

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

Sporthalc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Sporthal

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

SportterreinSportcomplexc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#SportterreinSportcomplex

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Stadionc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Stadion

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Stadsdeelc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Stadsdeel

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Plaatsc

StadskantoorHulpsecretariec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#StadskantoorHulpsecretarie

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

StartbaanLandingsbaanc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#StartbaanLandingsbaan

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Wegdeelc

Stationsgebouwc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Stationsgebouw

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

SteileRandAardrandc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#SteileRandAardrand

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Reliefc

Stormvloedkeringc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Stormvloedkering

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Stortplaatsc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Stortplaats

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Straatc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Straat

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Wegdeelc

Strandpaalc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Strandpaal

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

StreekVeldc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#StreekVeld

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
GeografischGebiedc

StrekdamKribGolfbrekerc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#StrekdamKribGolfbreker

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Stuwc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Stuw

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Synagogec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Synagoge

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

TaludHoogteverschilc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#TaludHoogteverschil

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Reliefc

Tankc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Tank

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Tankstationc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Tankstation

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Telecommunicatietorenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Telecommunicatietoren

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Tennisparkc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Tennispark

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

TerpWierdec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#TerpWierde

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
GeografischGebiedc

Terreinc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Terrein

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
_Top10nlObjectc
has sub-classes
Aanlegsteiger_terreinc, Akkerlandc, BasaltblokkenSteenglooiingc, BebouwdGebiedc, Boomgaardc, Boomkwekerijc, BosGemengdBosc, BosGriendc, BosLoofbosc, BosNaaldbosc, Braakliggendc, Dodenakkerc, DodenakkerMetBosc, Duinc, Fruitkwekerijc, Graslandc, Heidec, Overig_terreinc, Populierenc, Spoorbaanlichaamc, Zandc

TerritorialeZeec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#TerritorialeZee

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
RegistratiefGebiedc

Tol_gebouwc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Tol_gebouw

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Tol_inrichtingselementc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Tol_inrichtingselement

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Torenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Toren

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Tramc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Tram

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Spoorbaandeelc

Transformatorstation_functioneelGebiedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Transformatorstation_functioneelGebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Transformatorstation_gebouwc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Transformatorstation_gebouw

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Treinc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Trein

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Spoorbaandeelc

Treinstationc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Treinstation

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Tuincentrumc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Tuincentrum

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Uitzichtpuntc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Uitzichtpunt

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Uitzichttorenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Uitzichttoren

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Universiteitc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Universiteit

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Vakantieparkc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Vakantiepark

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Veerverbindingc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Veerverbinding

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Wegdeelc

Veilingc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Veiling

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Verdedigingswerkc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Verdedigingswerk

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Verkeersgeleiderc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Verkeersgeleider

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Verkeerstorenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Verkeerstoren

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Verzorgingsplaatsc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Verzorgingsplaats

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Viskwekerij_functioneelGebiedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Viskwekerij_functioneelGebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Visvijvercomplexc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Visvijvercomplex

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Vlampijpc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Vlampijp

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Vliedbergc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Vliedberg

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

VliegveldLuchthavenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#VliegveldLuchthaven

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Volkstuinenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Volkstuinen

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Vuurtorenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Vuurtoren

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Wadc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Wad

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
GeografischGebiedc

Walc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Wal

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Reliefc

Waterc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Water

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
PlanTopografiec

Waterdeelc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Waterdeel

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
_Top10nlObjectc
has sub-classes
BronWelc, Droogvallendc, Droogvallend (LAT)c, GreppelDrogeSlootc, MeerPlasc, Overig_waterdeelc, Waterloopc, Zee_waterdeelc

Watergebiedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Watergebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
GeografischGebiedc

Waterkeringc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Waterkering

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Waterloopc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Waterloop

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Waterdeelc

Waterradmolenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Waterradmolen

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Waterschapc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Waterschap

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
RegistratiefGebiedc

Watertorenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Watertoren

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Wegc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Weg

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
PlanTopografiec

Wegafsluitingc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Wegafsluiting

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Wegdeelc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Wegdeel

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
_Top10nlObjectc
has sub-classes
Autosnelwegc, Hoofdwegc, LokaleWegc, Overig_wegdeelc, Parkeerplaatsc, ParkeerplaatsCarpoolc, ParkeerplaatsPRc, RegionaleWegc, RolbaanPlatformc, StartbaanLandingsbaanc, Straatc, Veerverbindingc

Wegrestaurantc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Wegrestaurant

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Wegwijzerc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Wegwijzer

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Werf_functioneelGebiedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Werf_functioneelGebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Werf_gebouwc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Werf_gebouw

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Wijkc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Wijk

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Plaatsc

Wildwisselc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Wildwissel

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Windmolenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Windmolen

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

WindmolenKorenmolenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#WindmolenKorenmolen

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Windmolentjec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Windmolentje

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

WindmolenWatermolenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#WindmolenWatermolen

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Windturbinec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Windturbine

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Windturbineparkc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Windturbinepark

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Woonkernc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Woonkern

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Plaatsc

Woonwagencentrumc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Woonwagencentrum

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Zandc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zand

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Terreinc

Zandwinningc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zandwinning

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Zee_geografischGebiedc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zee_geografischGebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
GeografischGebiedc

Zee_waterdeelc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zee_waterdeel

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Waterdeelc

ZeegatZeearmc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#ZeegatZeearm

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
GeografischGebiedc

Zenderparkc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zenderpark

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Zendmastc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zendmast

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Zendtorenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zendtoren

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

ZichtbaarWrakc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#ZichtbaarWrak

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Inrichtingselementc

Ziekenhuisc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Ziekenhuis

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Ziekenhuiscomplexc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Ziekenhuiscomplex

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Zonneparkc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zonnepark

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Zoutwinningc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zoutwinning

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Zuiveringsinstallatiec back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zuiveringsinstallatie

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Zweefvliegveldterreinc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zweefvliegveldterrein

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Zwembad_gebouwc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zwembad_gebouw

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
Gebouwc

Zwembadcomplexc back to ToC or Class ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#ZwembadComplex

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl
has super-classes
FunctioneelGebiedc

Object Properties

aantalSporenop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#aantalSporen

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

breedteklasseop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#breedteklasse

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

brontypeop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#brontype

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

FeatureMemberop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#FeatureMember

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

functieop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#functie

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

fysiekVoorkomenop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#fysiekVoorkomen

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

gebruiksdoelop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#gebruiksdoel

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

geometrieop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#geometrie

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

geometrieVlakop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#geometrieVlak

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

hartGeometrieop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#hartGeometrie

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

hogeZijdeTaludGeometrieop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#hogeZijdeTaludGeometrie

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

hoofdGeometrieop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#hoofdGeometrie

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

hoofdverkeersgebruikop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#hoofdverkeersgebruik

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

hoogteklasseop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#hoogteklasse

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

lageZijdeTaludGeometrieop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#lageZijdeTaludGeometrie

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

lijnGeometrieop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#lijnGeometrie

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

mutatieTypeop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#mutatieType

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

referentievlakop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#referentievlak

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

spoorbreedteop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#spoorbreedte

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

statusop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#status

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

typeFunctioneelGebiedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeFunctioneelGebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

typeGebiedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeGebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

typeGebouwop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeGebouw

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

typeGeografischGebiedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeGeografischGebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

typeHoogteop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeHoogte

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

typeInfrastructuurop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeInfrastructuur

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

typeInrichtingselementop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeInrichtingselement

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

typeLandgebruikop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeLandgebruik

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

typeObjectop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeObject

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

typeRegistratiefGebiedop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeRegistratiefGebied

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

typeReliefop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeRelief

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

typeSpoorbaanop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeSpoorbaan

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

typeWaterop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeWater

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

typeWegop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeWeg

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

vaarwegklasseop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#vaarwegklasse

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

verhardingsbreedteklasseop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#verhardingsbreedteklasse

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

verhardingstypeop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#verhardingstype

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

vervoerfunctieop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#vervoerfunctie

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

voorkomenop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#voorkomen

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

Data Properties

aantalinwonersdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#aantalinwoners

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

aantalRijstrokendp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#aantalRijstroken

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

afritnaamdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#afritnaam

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

afritnummerdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#afritnummer

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

aWegnummerdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#aWegnummer

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

baanvaknaamdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#baanvaknaam

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

bebouwdeKomdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#bebouwdeKom

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

breedtedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#breedte

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

bronactualiteitdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#bronactualiteit

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

bronbeschrijvingdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#bronbeschrijving

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

bronnauwkeurigheiddp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#bronnauwkeurigheid

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

brugnaamdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#brugnaam

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

eindRegistratiedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#eindRegistratie

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

elektrificatiedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#elektrificatie

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

eWegnummerdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#eWegnummer

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

gescheidenRijbaandp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#gescheidenRijbaan

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

getijdeinvloeddp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#getijdeinvloed

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

hoofdafwateringdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#hoofdafwatering

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

hoogtedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#hoogte

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

hoogteniveaudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#hoogteniveau

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

identificatiedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#identificatie

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

isBAGnaamdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#isBAGnaam

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

isBAGwoonplaatsdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#isBAGwoonplaats

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

knooppuntnaamdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#knooppuntnaam

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

naamdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#naam

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

naamFriesdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#naamFries

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

naamNLdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#naamNL

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

naamOfficieeldp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#naamOfficieel

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

nummerdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#nummer

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

nWegnummerdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#nWegnummer

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

objectBeginTijddp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#objectBeginTijd

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

objectEindTijddp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#objectEindTijd

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

sluisnaamdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#sluisnaam

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

soortnaamdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#soortnaam

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

sWegnummerdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#sWegnummer

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

tdnCodedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#tdnCode

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

tijdstipRegistratiedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#tijdstipRegistratie

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

tunnelnaamdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#tunnelnaam

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

visualisatieCodedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#visualisatieCode

is defined by
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl

Named Individuals

0ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/_0

belongs to
conceptc

0,5 - 3 meterni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/_0_5-3Meter

belongs to
conceptc

1 - 2,5 meterni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/_1-2_5Meter

belongs to
conceptc

12 - 50 meterni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/_12-50Meter

belongs to
conceptc

2 - 4 meterni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/_2-4Meter

belongs to
conceptc

3 - 6 meterni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/_3-6Meter

belongs to
conceptc

4 - 7 meterni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/_4-7Meter

belongs to
conceptc

50 - 125 meterni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/_50-125Meter

belongs to
conceptc

6 - 12 meterni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/_6-12Meter

belongs to
conceptc

< 1 meterni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/_1Meter

belongs to
conceptc

< 2 meterni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/_2Meter

belongs to
conceptc

> 125 meterni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/_125Meter

belongs to
conceptc

> 2,5 meterni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/_2_5Meter

belongs to
conceptc

> 7 meterni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/_7Meter

belongs to
conceptc

A wegnummerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/AWegnummer

belongs to
conceptc

aanlegsteiger (inrichtingselement)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Aanlegsteiger_inrichtingselement

belongs to
conceptc

aanlegsteiger (terrein)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Aanlegsteiger_terrein

belongs to
conceptc

aantal rijstrokenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/AantalRijstroken

belongs to
conceptc

aantal sporenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/AantalSporen

belongs to
conceptc

aantal sporenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/AantalSporen

belongs to
node shapec

aantal sporenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/AantalSporen

belongs to
collectionc

aantalinwonersni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Aantalinwoners

belongs to
conceptc

afritnaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Afritnaam

belongs to
conceptc

afritnummerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Afritnummer

belongs to
conceptc

akkerlandni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Akkerland

belongs to
conceptc

andere bronni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/AndereBron

belongs to
conceptc

arboretumni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Arboretum

belongs to
conceptc

Artikel 98a Kadwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: jci1.3:c:BWBR0004541&hoofdstuk=6a&artikel=98a

belongs to
textc

Artikel 98a lid a Kadwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: jci1.3:c:BWBR0004541&hoofdstuk=6a&artikel=98a&lid=a

belongs to
textc

Artikel 98a lid b Kadwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: jci1.3:c:BWBR0004541&hoofdstuk=6a&artikel=98a&lid=b

belongs to
textc

Artikel 98a lid c Kadwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: jci1.3:c:BWBR0004541&hoofdstuk=6a&artikel=98a&lid=c

belongs to
textc

Artikel 98a lid d Kadwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: jci1.3:c:BWBR0004541&hoofdstuk=6a&artikel=98a&lid=d

belongs to
textc

Artikel 98a lid e Kadwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: jci1.3:c:BWBR0004541&hoofdstuk=6a&artikel=98a&lid=e

belongs to
textc

Artikel 98a lid f Kadwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: jci1.3:c:BWBR0004541&hoofdstuk=6a&artikel=98a&lid=f

belongs to
textc

Artikel 98a lid g Kadwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: jci1.3:c:BWBR0004541&hoofdstuk=6a&artikel=98a&lid=g

belongs to
textc

Artikel 98a lid h Kadwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: jci1.3:c:BWBR0004541&hoofdstuk=6a&artikel=98a&lid=h

belongs to
textc

Artikel 98a lid i Kadwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: jci1.3:c:BWBR0004541&hoofdstuk=6a&artikel=98a&lid=i

belongs to
textc

Artikel 98a lid j Kadwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: jci1.3:c:BWBR0004541&hoofdstuk=6a&artikel=98a&lid=j

belongs to
textc

attractieparkni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Attractiepark

belongs to
conceptc

autosnelwegni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Autosnelweg

belongs to
conceptc

baakni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Baak

belongs to
conceptc

baanvaknaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Baanvaknaam

belongs to
conceptc

bank, ondiepte, plaatni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/BankOndieptePlaat

belongs to
conceptc

basaltblokken, steenglooiingni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/BasaltblokkenSteenglooiing

belongs to
conceptc

bebouwd gebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/BebouwdGebied

belongs to
conceptc

bebouwde komni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/BebouwdeKom

belongs to
conceptc

bebouwingni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Bebouwing

belongs to
conceptc

bedrijventerreinni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Bedrijventerrein

belongs to
conceptc

begraafplaatsni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Begraafplaats

belongs to
conceptc

Begrippen top10nlni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrippenkader/top10nl

belongs to
concept schemec

bezoekerscentrumni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Bezoekerscentrum

belongs to
conceptc

bijeenkomstfunctieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Bijeenkomstfunctie

belongs to
conceptc

bomenrijni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Bomenrij

belongs to
conceptc

boomni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Boom

belongs to
conceptc

boomgaardni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Boomgaard

belongs to
conceptc

boomkwekerijni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Boomkwekerij

belongs to
conceptc

boortorenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Boortoren

belongs to
conceptc

bos: gemengd bosni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/BosGemengdBos

belongs to
conceptc

bos: griendni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/BosGriend

belongs to
conceptc

bos: loofbosni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/BosLoofbos

belongs to
conceptc

bos: naaldbosni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/BosNaaldbos

belongs to
conceptc

bosgebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Bosgebied

belongs to
conceptc

boswachterijni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Boswachterij

belongs to
conceptc

botanische tuinni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/BotanischeTuin

belongs to
conceptc

botenhellingni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Botenhelling

belongs to
conceptc

braakliggendni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Braakliggend

belongs to
conceptc

brandtorenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Brandtoren

belongs to
conceptc

brandweerkazerneni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Brandweerkazerne

belongs to
conceptc

breedte (inrichtingselement)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Breedte_inrichtingselement

belongs to
conceptc

breedteklasseni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Breedteklasse

belongs to
node shapec

breedteklasseni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Breedteklasse

belongs to
collectionc

breedteklasse (waterdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Breedteklasse_waterdeel

belongs to
conceptc

bronni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Bron

belongs to
node shapec

bronni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Bron

belongs to
collectionc

bron, welni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/BronWel

belongs to
conceptc

bronactualiteitni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Bronactualiteit

belongs to
conceptc

bronbeschrijvingni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Bronbeschrijving

belongs to
conceptc

bronnauwkeurigheidni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Bronnauwkeurigheid

belongs to
conceptc

brontypeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Brontype

belongs to
conceptc

brugnaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Brugnaam

belongs to
conceptc

buiten gebruikni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/BuitenGebruik

belongs to
conceptc

bungalowparkni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Bungalowpark

belongs to
conceptc

bunkerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Bunker

belongs to
conceptc

busstationni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Busstation

belongs to
conceptc

busverkeerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Busverkeer

belongs to
conceptc

buurtni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Buurt

belongs to
conceptc

buurtschapni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Buurtschap

belongs to
conceptc

calamiteitendoorgangni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Calamiteitendoorgang

belongs to
conceptc

camping, kampeerterreinni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/CampingKampeerterrein

belongs to
conceptc

campusni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Campus

belongs to
conceptc

caravanparkni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Caravanpark

belongs to
conceptc

celfunctieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Celfunctie

belongs to
conceptc

circuitni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Circuit

belongs to
conceptc

crematoriumni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Crematorium

belongs to
conceptc

crossbaanni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Crossbaan

belongs to
conceptc

deelkernni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Deelkern

belongs to
conceptc

dieptelijnni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Dieptelijn

belongs to
conceptc

dieptepuntni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Dieptepunt

belongs to
conceptc

dierentuin, safariparkni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/DierentuinSafaripark

belongs to
conceptc

dodenakkerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Dodenakker

belongs to
conceptc

dodenakker met bosni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/DodenakkerMetBos

belongs to
conceptc

dokni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Dok

belongs to
conceptc

dras, moerassigni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/DrasMoerassig

belongs to
conceptc

drinkwaterbekkenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Drinkwaterbekken

belongs to
conceptc

droogvallendni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Droogvallend

belongs to
conceptc

droogvallend (LAT)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Droogvallend_LAT

belongs to
conceptc

dubbel (spoorbaandeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Dubbel_spoorbaandeel

belongs to
conceptc

duinni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Duin

belongs to
conceptc

duingebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Duingebied

belongs to
conceptc

dukdalfni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Dukdalf

belongs to
conceptc

E wegnummerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/EWegnummer

belongs to
conceptc

eendenkooini back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Eendenkooi

belongs to
conceptc

eilandni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Eiland

belongs to
conceptc

eind registratieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/EindRegistratie

belongs to
conceptc

elektriciteitscentraleni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Elektriciteitscentrale

belongs to
conceptc

elektrificatieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Elektrificatie

belongs to
conceptc

emplacementni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Emplacement

belongs to
conceptc

enkel (spoorbaandeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Enkel_spoorbaandeel

belongs to
conceptc

erebegraafplaatsni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Erebegraafplaats

belongs to
conceptc

externe datani back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/ExterneData

belongs to
conceptc

fabriekni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Fabriek

belongs to
conceptc

feature collection t10 n lni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/FeatureCollectionT10NL

belongs to
node shapec

feature collection t10 n l feature memberni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/FeatureCollectionT10NL_featureMember

belongs to
property shapec

feature collectiont10nlni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/FeatureCollectiont10nl

belongs to
conceptc

feature memberni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/FeatureMember

belongs to
conceptc

fietsers, bromfietsersni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/FietsersBromfietsers

belongs to
conceptc

fortni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Fort

belongs to
conceptc

fruitkwekerijni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Fruitkwekerij

belongs to
conceptc

functie (relief)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Functie_relief

belongs to
conceptc

functie (relief)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Functie_relief

belongs to
collectionc

functie (waterdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Functie_waterdeel

belongs to
conceptc

functie (waterdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Functie_waterdeel

belongs to
collectionc

functie reliefni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Functie_relief

belongs to
node shapec

functie waterdeelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Functie_waterdeel

belongs to
node shapec

functioneel gebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/FunctioneelGebied

belongs to
conceptc

functioneel gebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/FunctioneelGebied

belongs to
node shapec

functioneel gebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/FunctioneelGebied

belongs to
collectionc

functioneel gebied geometrieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/FunctioneelGebied_geometrie

belongs to
property shapec

functioneel gebied naam friesni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/FunctioneelGebied_naamFries

belongs to
property shapec

functioneel gebied naam nlni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/FunctioneelGebied_naamNl

belongs to
property shapec

functioneel gebied soortnaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/FunctioneelGebied_soortnaam

belongs to
property shapec

fysiek voorkomenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/FysiekVoorkomen

belongs to
conceptc

fysiek voorkomen (gebouw)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/FysiekVoorkomen_gebouw

belongs to
collectionc

fysiek voorkomen (spoorbaandeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/FysiekVoorkomen_spoorbaandeel

belongs to
collectionc

fysiek voorkomen (terrein)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/FysiekVoorkomen_terrein

belongs to
collectionc

fysiek voorkomen (waterdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/FysiekVoorkomen_waterdeel

belongs to
collectionc

fysiek voorkomen (wegdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/FysiekVoorkomen_wegdeel

belongs to
collectionc

fysiek voorkomen gebouwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/FysiekVoorkomen_gebouw

belongs to
node shapec

fysiek voorkomen spoorbaandeelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/FysiekVoorkomen_spoorbaandeel

belongs to
node shapec

fysiek voorkomen terreinni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/FysiekVoorkomen_terrein

belongs to
node shapec

fysiek voorkomen waterdeelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/FysiekVoorkomen_waterdeel

belongs to
node shapec

fysiek voorkomen wegdeelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/FysiekVoorkomen_wegdeel

belongs to
node shapec

gaswinning (functioneel gebied)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Gaswinning_functioneelGebied

belongs to
conceptc

gaswinning (inrichtingselement)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Gaswinning_inrichtingselement

belongs to
conceptc

gebied met hoge objectenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/GebiedMetHogeObjecten

belongs to
conceptc

gebied voor radioastronomieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/GebiedVoorRadioastronomie

belongs to
conceptc

gebouwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Gebouw

belongs to
conceptc

gebouwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Gebouw

belongs to
node shapec

gebouwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Gebouw

belongs to
collectionc

gebouw fysiek voorkomenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Gebouw_fysiekVoorkomen

belongs to
property shapec

gebouw gebruiksdoelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Gebouw_gebruiksdoel

belongs to
property shapec

gebouw geometrieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Gebouw_geometrie

belongs to
property shapec

gebouw hoogteni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Gebouw_hoogte

belongs to
property shapec

gebouw hoogteklasseni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Gebouw_hoogteklasse

belongs to
property shapec

gebouw hoogteniveauni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Gebouw_hoogteniveau

belongs to
property shapec

gebouw naamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Gebouw_naam

belongs to
property shapec

gebouw soortnaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Gebouw_soortnaam

belongs to
property shapec

gebouw statusni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Gebouw_status

belongs to
property shapec

gebouwencomplexni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Gebouwencomplex

belongs to
conceptc

gebruiksdoelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Gebruiksdoel

belongs to
conceptc

gebruiksdoelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Gebruiksdoel

belongs to
collectionc

gebruiksdoel gebouwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Gebruiksdoel_gebouw

belongs to
node shapec

gedenkteken, monumentni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/GedenktekenMonument

belongs to
conceptc

gehuchtni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Gehucht

belongs to
conceptc

geluid werenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/GeluidWeren

belongs to
conceptc

geluidsweringni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Geluidswering

belongs to
conceptc

gemaalni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Gemaal

belongs to
conceptc

gemeenteni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Gemeente

belongs to
conceptc

gemeentehuisni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Gemeentehuis

belongs to
conceptc

gemengdni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Gemengd

belongs to
conceptc

gemengd gebruikni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/GemengdGebruik

belongs to
conceptc

gemengd verkeerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/GemengdVerkeer

belongs to
conceptc

geografisch gebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/GeografischGebied

belongs to
conceptc

geografisch gebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/GeografischGebied

belongs to
node shapec

geografisch gebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/GeografischGebied

belongs to
collectionc

geografisch gebied geometrieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/GeografischGebied_geometrie

belongs to
property shapec

geografisch gebied naam friesni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/GeografischGebied_naamFries

belongs to
property shapec

geografisch gebied naam nlni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/GeografischGebied_naamNl

belongs to
property shapec

geografisch objectni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/GeografischObject

belongs to
conceptc

geometrie (functioneel gebied)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Geometrie_functioneelGebied

belongs to
conceptc

geometrie (gebouw)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Geometrie_gebouw

belongs to
conceptc

geometrie (geografisch gebied)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Geometrie_geografischGebied

belongs to
conceptc

geometrie (hoogte)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Geometrie_hoogte

belongs to
conceptc

geometrie (inrichtingselement)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Geometrie_inrichtingselement

belongs to
conceptc

geometrie (plaats)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Geometrie_plaats

belongs to
conceptc

geometrie (plan topografie)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Geometrie_planTopografie

belongs to
conceptc

geometrie (registratief gebied)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Geometrie_registratiefGebied

belongs to
conceptc

geometrie (spoorbaandeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Geometrie_spoorbaandeel

belongs to
conceptc

geometrie (waterdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Geometrie_waterdeel

belongs to
conceptc

geometrie vlakni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/GeometrieVlak

belongs to
conceptc

geometryni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Geometry

belongs to
node shapec

gescheiden rijbaanni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/GescheidenRijbaan

belongs to
conceptc

getijdeinvloedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Getijdeinvloed

belongs to
conceptc

geul, vaargeulni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/GeulVaargeul

belongs to
conceptc

gevangenisni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Gevangenis

belongs to
conceptc

gezondheidszorgfunctieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Gezondheidszorgfunctie

belongs to
conceptc

GHWni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Ghw

belongs to
conceptc

goederenvervoerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Goederenvervoer

belongs to
conceptc

golfmeetpaalni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Golfmeetpaal

belongs to
conceptc

golfterreinni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Golfterrein

belongs to
conceptc

GPS kernnetpuntni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/GpsKernnetpunt

belongs to
conceptc

grafheuvelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Grafheuvel

belongs to
conceptc

graslandni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Grasland

belongs to
conceptc

grenspuntni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Grenspunt

belongs to
conceptc

greppel, droge slootni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/GreppelDrogeSloot

belongs to
conceptc

grindwinningni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Grindwinning

belongs to
conceptc

groeveni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Groeve

belongs to
conceptc

half verhardni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/HalfVerhard

belongs to
conceptc

hart geometrieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/HartGeometrie

belongs to
conceptc

haven (functioneel gebied)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Haven_functioneelGebied

belongs to
conceptc

haven (waterdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Haven_waterdeel

belongs to
conceptc

havenhoofdni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Havenhoofd

belongs to
conceptc

heemtuinni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Heemtuin

belongs to
conceptc

heg, haagni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/HegHaag

belongs to
conceptc

heideni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Heide

belongs to
conceptc

heidegebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Heidegebied

belongs to
conceptc

hekwerkni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Hekwerk

belongs to
conceptc

helikopterlandingsplatformni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Helikopterlandingsplatform

belongs to
conceptc

helikopterlandingsterreinni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Helikopterlandingsterrein

belongs to
conceptc

heuvel, bergni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/HeuvelBerg

belongs to
conceptc

hoofd geometrieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/HoofdGeometrie

belongs to
conceptc

hoofdafwateringni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Hoofdafwatering

belongs to
conceptc

hoofdverkeersgebruikni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Hoofdverkeersgebruik

belongs to
conceptc

hoofdverkeersgebruikni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Hoofdverkeersgebruik

belongs to
node shapec

hoofdverkeersgebruikni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Hoofdverkeersgebruik

belongs to
collectionc

hoofdwegni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Hoofdweg

belongs to
conceptc

hoogbouwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Hoogbouw

belongs to
conceptc

hoogspanningsleidingni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Hoogspanningsleiding

belongs to
conceptc

hoogspanningsmastni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Hoogspanningsmast

belongs to
conceptc

hoogteni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Hoogte

belongs to
node shapec

hoogteni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Hoogte

belongs to
collectionc

hoogte (gebouw)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Hoogte_gebouw

belongs to
conceptc

hoogte (hoogteklasse)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Hoogte_hoogteklasse

belongs to
conceptc

hoogte (inrichtingselement)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Hoogte_inrichtingselement

belongs to
conceptc

hoogte (klasse)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Hoogte_TOP10NL

belongs to
conceptc

hoogte geometrieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Hoogte_geometrie

belongs to
property shapec

hoogte hoogteklasseni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Hoogte_hoogteklasse

belongs to
property shapec

hoogte referentievlakni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Hoogte_referentievlak

belongs to
property shapec

hoogteklasse (gebouw)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Hoogteklasse_gebouw

belongs to
conceptc

hoogteklasse (gebouw)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Hoogteklasse_gebouw

belongs to
collectionc

hoogteklasse (relief)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Hoogteklasse_relief

belongs to
conceptc

hoogteklasse (relief)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Hoogteklasse_relief

belongs to
collectionc

hoogteklasse gebouwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Hoogteklasse_gebouw

belongs to
node shapec

hoogteklasse reliefni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Hoogteklasse_relief

belongs to
node shapec

hoogtelijnni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Hoogtelijn

belongs to
conceptc

hoogteniveauni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Hoogteniveau

belongs to
conceptc

hoogtepuntni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Hoogtepunt

belongs to
conceptc

hoogwaterlijnni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Hoogwaterlijn

belongs to
conceptc

hotelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Hotel

belongs to
conceptc

huizenblokni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Huizenblok

belongs to
conceptc

hunebedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Hunebed

belongs to
conceptc

Ini back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/I

belongs to
conceptc

identificatieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Identificatie

belongs to
conceptc

IIni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/II

belongs to
conceptc

IIIni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/III

belongs to
conceptc

ijsbaanni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Ijsbaan

belongs to
conceptc

in afsluitbare duikerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/InAfsluitbareDuiker

belongs to
conceptc

in afsluitbare grondduikerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/InAfsluitbareGrondduiker

belongs to
conceptc

in duikerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/InDuiker

belongs to
conceptc

in gebruikni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/InGebruik

belongs to
conceptc

in grondduikerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/InGrondduiker

belongs to
conceptc

in sluisni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/InSluis

belongs to
conceptc

in tunnelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/InTunnel

belongs to
conceptc

in uitvoeringni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/InUitvoering

belongs to
conceptc

industriefunctieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Industriefunctie

belongs to
conceptc

industriekernni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Industriekern

belongs to
conceptc

infiltratiegebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Infiltratiegebied

belongs to
conceptc

inrichtingselementni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Inrichtingselement

belongs to
conceptc

inrichtingselementni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Inrichtingselement

belongs to
node shapec

inrichtingselementni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Inrichtingselement

belongs to
collectionc

inrichtingselement breedteni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Inrichtingselement_breedte

belongs to
property shapec

inrichtingselement geometrieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Inrichtingselement_geometrie

belongs to
property shapec

inrichtingselement hoogteni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Inrichtingselement_hoogte

belongs to
property shapec

inrichtingselement hoogteniveauni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Inrichtingselement_hoogteniveau

belongs to
property shapec

inrichtingselement naamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Inrichtingselement_naam

belongs to
property shapec

inrichtingselement nummerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Inrichtingselement_nummer

belongs to
property shapec

inrichtingselement soortnaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Inrichtingselement_soortnaam

belongs to
property shapec

is BAGnaam (waterdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/IsBagnaam_waterdeel

belongs to
conceptc

is BAGnaam (wegdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/IsBagnaam_wegdeel

belongs to
conceptc

is BAGwoonplaatsni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/IsBagwoonplaats

belongs to
conceptc

IVni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/IV

belongs to
conceptc

jachthavenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Jachthaven

belongs to
conceptc

kaapni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kaap

belongs to
conceptc

kaap, hoekni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/KaapHoek

belongs to
conceptc

kabelbaanni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kabelbaan

belongs to
conceptc

kabelbaanmastni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kabelbaanmast

belongs to
conceptc

kantoorfunctieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kantoorfunctie

belongs to
conceptc

kapelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kapel

belongs to
conceptc

kartingbaanni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kartingbaan

belongs to
conceptc

kas, warenhuisni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/KasWarenhuis

belongs to
conceptc

kassengebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kassengebied

belongs to
conceptc

kasteelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kasteel

belongs to
conceptc

kazerne, legerplaatsni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/KazerneLegerplaats

belongs to
conceptc

kerkni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kerk

belongs to
conceptc

kerncentrale, kernreactorni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/KerncentraleKernreactor

belongs to
conceptc

kilometerpaalni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kilometerpaal

belongs to
conceptc

kilometerpaal spoorwegni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/KilometerpaalSpoorweg

belongs to
conceptc

kilometerpaal waterni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/KilometerpaalWater

belongs to
conceptc

kilometerraaibordni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kilometerraaibord

belongs to
conceptc

kilometerraaipaalni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kilometerraaipaal

belongs to
conceptc

kliniek, inrichting, sanatoriumni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/KliniekInrichtingSanatorium

belongs to
conceptc

klokkenstoelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Klokkenstoel

belongs to
conceptc

klokkentorenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Klokkentoren

belongs to
conceptc

klooster, abdijni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/KloosterAbdij

belongs to
conceptc

knooppuntnaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Knooppuntnaam

belongs to
conceptc

koedamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Koedam

belongs to
conceptc

koeltorenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Koeltoren

belongs to
conceptc

koepelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Koepel

belongs to
conceptc

kogelvanger schietbaanni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/KogelvangerSchietbaan

belongs to
conceptc

kraanni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kraan

belongs to
conceptc

kruisni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kruis

belongs to
conceptc

kruising (type infrastructuur spoorbaandeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kruising_typeInfrastructuur_spoorbaandeel

belongs to
conceptc

kruising (type infrastructuur wegdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kruising_typeInfrastructuur_wegdeel

belongs to
conceptc

kunstijsbaanni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kunstijsbaan

belongs to
conceptc

kwaliteitsverbeteringni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kwaliteitsverbetering

belongs to
conceptc

laagbouwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Laagbouw

belongs to
conceptc

laagwaterlijnni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Laagwaterlijn

belongs to
conceptc

landni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Land

belongs to
conceptc

landgoedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Landgoed

belongs to
conceptc

LATni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Lat

belongs to
conceptc

leidingni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Leiding

belongs to
conceptc

lichttorenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Lichttoren

belongs to
conceptc

lijn geometrieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/LijnGeometrie

belongs to
conceptc

logiesfunctieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Logiesfunctie

belongs to
conceptc

lokale wegni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/LokaleWeg

belongs to
conceptc

luchtfotoni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Luchtfoto

belongs to
conceptc

luchtvaartlichtni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Luchtvaartlicht

belongs to
conceptc

luchtwachttorenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Luchtwachttoren

belongs to
conceptc

manegeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Manege

belongs to
conceptc

markant gebouwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/MarkantGebouw

belongs to
conceptc

markant objectni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/MarkantObject

belongs to
conceptc

meer, plasni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/MeerPlas

belongs to
conceptc

meervoudig (spoorbaandeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Meervoudig_spoorbaandeel

belongs to
conceptc

met riet (voorkomen terrein)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/MetRiet_voorkomen_terrein

belongs to
conceptc

met riet (waterdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/MetRiet_voorkomen_waterdeel

belongs to
conceptc

metroni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Metro

belongs to
conceptc

metrostationni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Metrostation

belongs to
conceptc

mijnni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Mijn

belongs to
conceptc

milieustraatni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Milieustraat

belongs to
conceptc

militair gebouwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/MilitairGebouw

belongs to
conceptc

militair oefengebied, schietterreinni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/MilitairOefengebiedSchietterrein

belongs to
conceptc

modelwijzigingni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Modelwijziging

belongs to
conceptc

moskeeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Moskee

belongs to
conceptc

mosselbankni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Mosselbank

belongs to
conceptc

museumni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Museum

belongs to
conceptc

museumlijnni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Museumlijn

belongs to
conceptc

mutatie typeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/MutatieType

belongs to
conceptc

mutatiesoortni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Mutatiesoort

belongs to
node shapec

mutatiesoortni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Mutatiesoort

belongs to
collectionc

muurni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Muur

belongs to
conceptc

N wegnummerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/NWegnummer

belongs to
conceptc

naamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Naam

belongs to
conceptc

naam friesni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/NaamFries

belongs to
conceptc

naam nlni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/NaamNl

belongs to
conceptc

naam officieelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/NaamOfficieel

belongs to
conceptc

NAPni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Nap

belongs to
conceptc

nationaal parkni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/NationaalPark

belongs to
conceptc

natuurbadni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Natuurbad

belongs to
conceptc

natuurgebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Natuurgebied

belongs to
conceptc

natuurgebied, natuurreservaatni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/NatuurgebiedNatuurreservaat

belongs to
conceptc

normaalspoorni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Normaalspoor

belongs to
conceptc

nummer (inrichtingselement)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Nummer_inrichtingselement

belongs to
conceptc

nummer (registratief gebied)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Nummer_registratiefGebied

belongs to
conceptc

object begin tijdni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/ObjectBeginTijd

belongs to
conceptc

object eind tijdni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/ObjectEindTijd

belongs to
conceptc

observatoriumni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Observatorium

belongs to
conceptc

oliepompinstallatieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Oliepompinstallatie

belongs to
conceptc

oliewinningni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Oliewinning

belongs to
conceptc

OLWni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Olw

belongs to
conceptc

onbekendni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Onbekend

belongs to
conceptc

ondergrondsni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Ondergronds

belongs to
conceptc

onderwijsfunctieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Onderwijsfunctie

belongs to
conceptc

onverhardni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Onverhard

belongs to
conceptc

op beweegbaar deel van brugni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/OpBeweegbaarDeelVanBrug

belongs to
conceptc

op brugni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/OpBrug

belongs to
conceptc

op knooppuntverbindingni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/OpKnooppuntverbinding

belongs to
conceptc

op oprit / afritni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/OpOpritAfrit

belongs to
conceptc

op rotondeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/OpRotonde

belongs to
conceptc

op vast deel van brugni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/OpVastDeelVanBrug

belongs to
conceptc

openluchtmuseumni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Openluchtmuseum

belongs to
conceptc

openluchttheaterni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Openluchttheater

belongs to
conceptc

overig (bron)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Overig_bron

belongs to
conceptc

overig (functie waterdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Overig_functie_waterdeel

belongs to
conceptc

overig (functioneel gebied)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Overig_functioneelGebied

belongs to
conceptc

overig (gebouw)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Overig_gebouw

belongs to
conceptc

overig (geografisch gebied)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Overig_geografischGebied

belongs to
conceptc

overig (hoofdverkeersgebruik)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Overig_hoofdverkeersgebruik

belongs to
conceptc

overig (inrichtingselement)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Overig_inrichtingselement

belongs to
conceptc

overig (plan topografie)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Overig_planTopografie

belongs to
conceptc

overig (terrein)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Overig_terrein

belongs to
conceptc

overig (waterdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Overig_waterdeel

belongs to
conceptc

overig (wegdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Overig_wegdeel

belongs to
conceptc

overig religieus gebouwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/OverigReligieusGebouw

belongs to
conceptc

overig verkeersgebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/OverigVerkeersgebied

belongs to
conceptc

overige gebruiksfunctieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/OverigeGebruiksfunctie

belongs to
conceptc

overkluisdni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Overkluisd

belongs to
conceptc

paalni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Paal

belongs to
conceptc

paalwerkni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Paalwerk

belongs to
conceptc

paleisni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Paleis

belongs to
conceptc

parkni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Park

belongs to
conceptc

parkeerdak, parkeerdek, parkeergarageni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/ParkeerdakParkeerdekParkeergarage

belongs to
conceptc

parkeerplaatsni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Parkeerplaats

belongs to
conceptc

parkeerplaats: carpoolni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/ParkeerplaatsCarpool

belongs to
conceptc

parkeerplaats: P+Rni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/ParkeerplaatsPR

belongs to
conceptc

peilni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Peil

belongs to
conceptc

peil: winterpeilni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/PeilWinterpeil

belongs to
conceptc

peil: zomerpeilni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/PeilZomerpeil

belongs to
conceptc

peilmeetstationni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Peilmeetstation

belongs to
conceptc

peilschaalni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Peilschaal

belongs to
conceptc

personenvervoerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Personenvervoer

belongs to
conceptc

pijlerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Pijler

belongs to
conceptc

plaatsni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Plaats

belongs to
conceptc

plaatsni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Plaats

belongs to
node shapec

plaatsni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Plaats

belongs to
collectionc

plaats aantalinwonersni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Plaats_aantalinwoners

belongs to
property shapec

plaats bebouwde komni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Plaats_bebouwdeKom

belongs to
property shapec

plaats geometrieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Plaats_geometrie

belongs to
property shapec

plaats is bagwoonplaatsni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Plaats_isBagwoonplaats

belongs to
property shapec

plaats naam friesni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Plaats_naamFries

belongs to
property shapec

plaats naam nlni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Plaats_naamNl

belongs to
property shapec

plaats naam officieelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Plaats_naamOfficieel

belongs to
property shapec

plaatsnaambordni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Plaatsnaambord

belongs to
conceptc

plan topografieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/PlanTopografie

belongs to
conceptc

plan topografieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/PlanTopografie

belongs to
node shapec

plan topografie geometrieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/PlanTopografie_geometrie

belongs to
property shapec

plan topografie naamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/PlanTopografie_naam

belongs to
property shapec

plantsoenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Plantsoen

belongs to
conceptc

polderni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Polder

belongs to
conceptc

politiebureauni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Politiebureau

belongs to
conceptc

pompstationni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Pompstation

belongs to
conceptc

populierenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Populieren

belongs to
conceptc

postkantoorni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Postkantoor

belongs to
conceptc

productie-installatieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Productie-installatie

belongs to
conceptc

provincieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Provincie

belongs to
conceptc

psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrisch centrumni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/PsychiatrischZiekenhuisPsychiatrischCentrum

belongs to
conceptc

radarpostni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Radarpost

belongs to
conceptc

radartorenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Radartoren

belongs to
conceptc

radiobakenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Radiobaken

belongs to
conceptc

radiotelescoopni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Radiotelescoop

belongs to
conceptc

radiotoren, televisietorenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/RadiotorenTelevisietoren

belongs to
conceptc

RDni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Rd

belongs to
conceptc

RD puntni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/RdPunt

belongs to
conceptc

recreatiecentrumni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Recreatiecentrum

belongs to
conceptc

recreatiegebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Recreatiegebied

belongs to
conceptc

recreatiekernni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Recreatiekern

belongs to
conceptc

reddingboothuisjeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Reddingboothuisje

belongs to
conceptc

referentievlakni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Referentievlak

belongs to
conceptc

referentievlakni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Referentievlak

belongs to
node shapec

referentievlakni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Referentievlak

belongs to
collectionc

regionale wegni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/RegionaleWeg

belongs to
conceptc

registratief gebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/RegistratiefGebied

belongs to
conceptc

registratief gebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/RegistratiefGebied

belongs to
node shapec

registratief gebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/RegistratiefGebied

belongs to
collectionc

registratief gebied geometrieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/RegistratiefGebied_geometrie

belongs to
property shapec

registratief gebied naam friesni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/RegistratiefGebied_naamFries

belongs to
property shapec

registratief gebied naam nlni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/RegistratiefGebied_naamNl

belongs to
property shapec

registratief gebied naam officieelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/RegistratiefGebied_naamOfficieel

belongs to
property shapec

registratief gebied nummerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/RegistratiefGebied_nummer

belongs to
property shapec

reliefni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Relief

belongs to
conceptc

reliefni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Relief

belongs to
node shapec

reliefni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Relief

belongs to
collectionc

relief functieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Relief_functie

belongs to
property shapec

relief hoge zijde talud geometrieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Relief_hogeZijdeTaludGeometrie

belongs to
property shapec

relief hoogteklasseni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Relief_hoogteklasse

belongs to
property shapec

relief hoogteniveauni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Relief_hoogteniveau

belongs to
property shapec

relief lage zijde talud geometrieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Relief_lageZijdeTaludGeometrie

belongs to
property shapec

relief lijn geometrieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Relief_lijnGeometrie

belongs to
property shapec

remiseni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Remise

belongs to
conceptc

renbaanni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Renbaan

belongs to
conceptc

rolbaan, platformni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/RolbaanPlatform

belongs to
conceptc

ruitersni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Ruiters

belongs to
conceptc

ruïneni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Rune

belongs to
conceptc

S wegnummerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/SWegnummer

belongs to
conceptc

schaapskooini back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Schaapskooi

belongs to
conceptc

scheepvaartlichtni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Scheepvaartlicht

belongs to
conceptc

schietbaanni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Schietbaan

belongs to
conceptc

schoolni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/School

belongs to
conceptc

schoorsteenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Schoorsteen

belongs to
conceptc

seinmastni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Seinmast

belongs to
conceptc

siloni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Silo

belongs to
conceptc

skibaanni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Skibaan

belongs to
conceptc

slipschoolni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Slipschool

belongs to
conceptc

sluisdeurni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Sluisdeur

belongs to
conceptc

sluisnaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Sluisnaam

belongs to
conceptc

sluizencomplexni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Sluizencomplex

belongs to
conceptc

smalspoorni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Smalspoor

belongs to
conceptc

sneltramni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Sneltram

belongs to
conceptc

sneltramhalteni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Sneltramhalte

belongs to
conceptc

snelverkeerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Snelverkeer

belongs to
conceptc

soortnaam (functioneel gebied)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Soortnaam_functioneelGebied

belongs to
conceptc

soortnaam (gebouw)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Soortnaam_gebouw

belongs to
conceptc

soortnaam (inrichtingselement)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Soortnaam_inrichtingselement

belongs to
conceptc

spoor (plantopografie)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Spoor_planTopografie

belongs to
conceptc

spoorbaanni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Spoorbaan

belongs to
conceptc

spoorbaandeelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Spoorbaandeel

belongs to
conceptc

spoorbaandeelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Spoorbaandeel

belongs to
node shapec

spoorbaandeelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Spoorbaandeel

belongs to
collectionc

spoorbaandeel aantal sporenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Spoorbaandeel_aantalSporen

belongs to
property shapec

spoorbaandeel baanvaknaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Spoorbaandeel_baanvaknaam

belongs to
property shapec

spoorbaandeel brugnaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Spoorbaandeel_brugnaam

belongs to
property shapec

spoorbaandeel elektrificatieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Spoorbaandeel_elektrificatie

belongs to
property shapec

spoorbaandeel fysiek voorkomenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Spoorbaandeel_fysiekVoorkomen

belongs to
property shapec

spoorbaandeel geometrieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Spoorbaandeel_geometrie

belongs to
property shapec

spoorbaandeel hoogteniveauni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Spoorbaandeel_hoogteniveau

belongs to
property shapec

spoorbaandeel spoorbreedteni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Spoorbaandeel_spoorbreedte

belongs to
property shapec

spoorbaandeel statusni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Spoorbaandeel_status

belongs to
property shapec

spoorbaandeel tunnelnaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Spoorbaandeel_tunnelnaam

belongs to
property shapec

spoorbaandeel type infrastructuurni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Spoorbaandeel_typeInfrastructuur

belongs to
property shapec

spoorbaandeel vervoerfunctieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Spoorbaandeel_vervoerfunctie

belongs to
property shapec

spoorbaanlichaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Spoorbaanlichaam

belongs to
conceptc

spoorbreedteni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Spoorbreedte

belongs to
conceptc

spoorbreedteni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Spoorbreedte

belongs to
node shapec

spoorbreedteni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Spoorbreedte

belongs to
collectionc

sportfunctieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Sportfunctie

belongs to
conceptc

sporthalni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Sporthal

belongs to
conceptc

sportterrein, sportcomplexni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/SportterreinSportcomplex

belongs to
conceptc

stadionni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Stadion

belongs to
conceptc

stadsdeelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Stadsdeel

belongs to
conceptc

stadskantoor, hulpsecretarieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/StadskantoorHulpsecretarie

belongs to
conceptc

startbaan, landingsbaanni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/StartbaanLandingsbaan

belongs to
conceptc

stationsgebouwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Stationsgebouw

belongs to
conceptc

statusni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Status

belongs to
conceptc

statusni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Status

belongs to
node shapec

statusni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Status

belongs to
collectionc

steile rand, aardrandni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/SteileRandAardrand

belongs to
conceptc

stormvloedkeringni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Stormvloedkering

belongs to
conceptc

stortplaatsni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Stortplaats

belongs to
conceptc

straatni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Straat

belongs to
conceptc

strandpaalni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Strandpaal

belongs to
conceptc

streek, veldni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/StreekVeld

belongs to
conceptc

strekdam, krib, golfbrekerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/StrekdamKribGolfbreker

belongs to
conceptc

stuwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Stuw

belongs to
conceptc

synagogeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Synagoge

belongs to
conceptc

talud geometrieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TaludGeometrie

belongs to
conceptc

talud, hoogteverschilni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TaludHoogteverschil

belongs to
conceptc

tankni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Tank

belongs to
conceptc

tankstationni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Tankstation

belongs to
conceptc

TDN codeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TdnCode

belongs to
conceptc

telecommunicatietorenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Telecommunicatietoren

belongs to
conceptc

tennisparkni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Tennispark

belongs to
conceptc

terp, wierdeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TerpWierde

belongs to
conceptc

terreinni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Terrein

belongs to
conceptc

terreinni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Terrein

belongs to
node shapec

terreinni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Terrein

belongs to
collectionc

terrein fysiek voorkomenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Terrein_fysiekVoorkomen

belongs to
property shapec

terrein geometrie vlakni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Terrein_geometrieVlak

belongs to
property shapec

terrein hoogteniveauni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Terrein_hoogteniveau

belongs to
property shapec

terrein naamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Terrein_naam

belongs to
property shapec

terrein voorkomenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Terrein_voorkomen

belongs to
property shapec

territoriale zeeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TerritorialeZee

belongs to
conceptc

tijdstip registratieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TijdstipRegistratie

belongs to
conceptc

tol (gebouw)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Tol_gebouw

belongs to
conceptc

tol (inrichtingselement)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Tol_inrichtingselement

belongs to
conceptc

top10nl objectni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Top10nlObject

belongs to
conceptc

top10nl objectni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/_Top10nlObject

belongs to
node shapec

top10nl object bronactualiteitni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/_Top10nlObject_bronactualiteit

belongs to
property shapec

top10nl object bronbeschrijvingni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/_Top10nlObject_bronbeschrijving

belongs to
property shapec

top10nl object bronnauwkeurigheidni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/_Top10nlObject_bronnauwkeurigheid

belongs to
property shapec

top10nl object brontypeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/_Top10nlObject_brontype

belongs to
property shapec

top10nl object eind registratieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/_Top10nlObject_eindRegistratie

belongs to
property shapec

top10nl object identificatieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/_Top10nlObject_identificatie

belongs to
property shapec

top10nl object mutatie typeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/_Top10nlObject_mutatieType

belongs to
property shapec

top10nl object object begin tijdni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/_Top10nlObject_objectBeginTijd

belongs to
property shapec

top10nl object object eind tijdni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/_Top10nlObject_objectEindTijd

belongs to
property shapec

top10nl object tdn codeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/_Top10nlObject_tdnCode

belongs to
property shapec

top10nl object tijdstip registratieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/_Top10nlObject_tijdstipRegistratie

belongs to
property shapec

top10nl object visualisatie codeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/_Top10nlObject_visualisatieCode

belongs to
property shapec

top10vectorni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Top10vector

belongs to
conceptc

torenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Toren

belongs to
conceptc

tramni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Tram

belongs to
conceptc

transformatorstation (functioneel gebied)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Transformatorstation_functioneelGebied

belongs to
conceptc

transformatorstation (gebouw)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Transformatorstation_gebouw

belongs to
conceptc

treinni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Trein

belongs to
conceptc

treinstationni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Treinstation

belongs to
conceptc

tuincentrumni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Tuincentrum

belongs to
conceptc

tunnelnaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Tunnelnaam

belongs to
conceptc

type functioneel gebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TypeFunctioneelGebied

belongs to
conceptc

type gebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TypeGebied

belongs to
conceptc

type gebouwni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TypeGebouw

belongs to
conceptc

type geografisch gebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TypeGeografischGebied

belongs to
conceptc

type hoogteni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TypeHoogte

belongs to
conceptc

type infrastructuur (spoorbaandeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TypeInfrastructuur_spoorbaandeel

belongs to
conceptc

type infrastructuur (spoorbaandeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/TypeInfrastructuur_spoorbaandeel

belongs to
collectionc

type infrastructuur (wegdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TypeInfrastructuur_wegdeel

belongs to
conceptc

type infrastructuur (wegdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/TypeInfrastructuur_wegdeel

belongs to
collectionc

type infrastructuur spoorbaandeelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/TypeInfrastructuur_spoorbaandeel

belongs to
node shapec

type infrastructuur wegdeelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/TypeInfrastructuur_wegdeel

belongs to
node shapec

type inrichtingselementni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TypeInrichtingselement

belongs to
conceptc

type landgebruikni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TypeLandgebruik

belongs to
conceptc

type objectni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TypeObject

belongs to
conceptc

type registratief gebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TypeRegistratiefGebied

belongs to
conceptc

type reliefni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TypeRelief

belongs to
conceptc

type spoorbaanni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TypeSpoorbaan

belongs to
conceptc

type waterni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TypeWater

belongs to
conceptc

type wegni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/TypeWeg

belongs to
conceptc

uitzichtpuntni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Uitzichtpunt

belongs to
conceptc

uitzichttorenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Uitzichttoren

belongs to
conceptc

universiteitni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Universiteit

belongs to
conceptc

Vani back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Va

belongs to
conceptc

vaarwegklasseni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Vaarwegklasse

belongs to
conceptc

vaarwegklasseni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Vaarwegklasse

belongs to
node shapec

vaarwegklasseni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Vaarwegklasse

belongs to
collectionc

vakantieparkni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Vakantiepark

belongs to
conceptc

Vbni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Vb

belongs to
conceptc

veerverbindingni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Veerverbinding

belongs to
conceptc

veilingni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Veiling

belongs to
conceptc

verbinding (type infrastructuur spoorbaandeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Verbinding_typeInfrastructuur_spoorbaandeel

belongs to
conceptc

verbinding (type infrastructuur wegdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Verbinding_typeInfrastructuur_wegdeel

belongs to
conceptc

verdedigingswerkni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Verdedigingswerk

belongs to
conceptc

verhardni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Verhard

belongs to
conceptc

verhardingsbreedteklasseni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Verhardingsbreedteklasse

belongs to
conceptc

verhardingsbreedteklasseni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Verhardingsbreedteklasse

belongs to
node shapec

verhardingsbreedteklasseni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Verhardingsbreedteklasse

belongs to
collectionc

verhardingstypeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Verhardingstype

belongs to
conceptc

verhardingstypeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Verhardingstype

belongs to
node shapec

verhardingstypeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Verhardingstype

belongs to
collectionc

verkeersgeleiderni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Verkeersgeleider

belongs to
conceptc

verkeerstorenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Verkeerstoren

belongs to
conceptc

vervoer functieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/VervoerFunctie

belongs to
node shapec

vervoer functieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/VervoerFunctie

belongs to
collectionc

vervoerfunctieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Vervoerfunctie

belongs to
conceptc

verzorgingsplaatsni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Verzorgingsplaats

belongs to
conceptc

VIani back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/VIa

belongs to
conceptc

VIbni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/VIb

belongs to
conceptc

VIcni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/VIc

belongs to
conceptc

viskwekerij (functioneel gebied)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Viskwekerij_functioneelGebied

belongs to
conceptc

viskwekerij (waterdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Viskwekerij_waterdeel

belongs to
conceptc

vistrapni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Vistrap

belongs to
conceptc

visualisatie codeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/VisualisatieCode

belongs to
conceptc

visvijvercomplexni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Visvijvercomplex

belongs to
conceptc

vlampijpni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Vlampijp

belongs to
conceptc

vliedbergni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Vliedberg

belongs to
conceptc

vliegveld, luchthavenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/VliegveldLuchthaven

belongs to
conceptc

vliegverkeerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Vliegverkeer

belongs to
conceptc

vloeiveldni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Vloeiveld

belongs to
conceptc

voetgangersni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Voetgangers

belongs to
conceptc

volkstuinenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Volkstuinen

belongs to
conceptc

voorkomen (terrein)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Voorkomen_terrein

belongs to
conceptc

voorkomen (terrein)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Voorkomen_terrein

belongs to
collectionc

voorkomen (waterdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Voorkomen_waterdeel

belongs to
conceptc

voorkomen (waterdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Voorkomen_waterdeel

belongs to
collectionc

voorkomen terreinni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Voorkomen_terrein

belongs to
node shapec

voorkomen waterdeelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Voorkomen_waterdeel

belongs to
node shapec

vuurtorenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Vuurtoren

belongs to
conceptc

wadni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Wad

belongs to
conceptc

walni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Wal

belongs to
conceptc

waterni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Water

belongs to
conceptc

water (plantopografie)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Water_planTopografie

belongs to
conceptc

waterdeelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Waterdeel

belongs to
conceptc

waterdeelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Waterdeel

belongs to
node shapec

waterdeelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Waterdeel

belongs to
collectionc

waterdeel breedteklasseni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Waterdeel_breedteklasse

belongs to
property shapec

waterdeel brugnaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Waterdeel_brugnaam

belongs to
property shapec

waterdeel functieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Waterdeel_functie

belongs to
property shapec

waterdeel fysiek voorkomenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Waterdeel_fysiekVoorkomen

belongs to
property shapec

waterdeel geometrieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Waterdeel_geometrie

belongs to
property shapec

waterdeel getijdeinvloedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Waterdeel_getijdeinvloed

belongs to
property shapec

waterdeel hoofdafwateringni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Waterdeel_hoofdafwatering

belongs to
property shapec

waterdeel hoogteniveauni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Waterdeel_hoogteniveau

belongs to
property shapec

waterdeel is bagnaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Waterdeel_isBagnaam

belongs to
property shapec

waterdeel naam friesni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Waterdeel_naamFries

belongs to
property shapec

waterdeel naam nlni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Waterdeel_naamNl

belongs to
property shapec

waterdeel naam officieelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Waterdeel_naamOfficieel

belongs to
property shapec

waterdeel sluisnaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Waterdeel_sluisnaam

belongs to
property shapec

waterdeel vaarwegklasseni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Waterdeel_vaarwegklasse

belongs to
property shapec

waterdeel voorkomenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Waterdeel_voorkomen

belongs to
property shapec

watergebiedni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Watergebied

belongs to
conceptc

waterkeringni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Waterkering

belongs to
conceptc

waterloopni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Waterloop

belongs to
conceptc

waterradmolenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Waterradmolen

belongs to
conceptc

waterschapni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Waterschap

belongs to
conceptc

watertorenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Watertoren

belongs to
conceptc

watervalni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Waterval

belongs to
conceptc

waterzuiveringni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Waterzuivering

belongs to
conceptc

wegni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Weg

belongs to
conceptc

weg (plantopografie)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Weg_planTopografie

belongs to
conceptc

wegafsluitingni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Wegafsluiting

belongs to
conceptc

wegdeelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Wegdeel

belongs to
conceptc

wegdeelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel

belongs to
node shapec

wegdeelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/Wegdeel

belongs to
collectionc

wegdeel a wegnummerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_aWegnummer

belongs to
property shapec

wegdeel aantal rijstrokenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_aantalRijstroken

belongs to
property shapec

wegdeel afritnaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_afritnaam

belongs to
property shapec

wegdeel afritnummerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_afritnummer

belongs to
property shapec

wegdeel brugnaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_brugnaam

belongs to
property shapec

wegdeel e wegnummerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_eWegnummer

belongs to
property shapec

wegdeel fysiek voorkomenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_fysiekVoorkomen

belongs to
property shapec

wegdeel gescheiden rijbaanni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_gescheidenRijbaan

belongs to
property shapec

wegdeel hart geometrieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_hartGeometrie

belongs to
property shapec

wegdeel hoofd geometrieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_hoofdGeometrie

belongs to
property shapec

wegdeel hoofdverkeersgebruikni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_hoofdverkeersgebruik

belongs to
property shapec

wegdeel hoogteniveauni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_hoogteniveau

belongs to
property shapec

wegdeel is bagnaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_isBagnaam

belongs to
property shapec

wegdeel knooppuntnaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_knooppuntnaam

belongs to
property shapec

wegdeel n wegnummerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_nWegnummer

belongs to
property shapec

wegdeel naamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_naam

belongs to
property shapec

wegdeel s wegnummerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_sWegnummer

belongs to
property shapec

wegdeel statusni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_status

belongs to
property shapec

wegdeel tunnelnaamni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_tunnelnaam

belongs to
property shapec

wegdeel type infrastructuurni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_typeInfrastructuur

belongs to
property shapec

wegdeel verhardingsbreedteklasseni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_verhardingsbreedteklasse

belongs to
property shapec

wegdeel verhardingstypeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/Wegdeel_verhardingstype

belongs to
property shapec

wegrestaurantni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Wegrestaurant

belongs to
conceptc

wegwijzerni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Wegwijzer

belongs to
conceptc

werf (functioneel gebied)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Werf_functioneelGebied

belongs to
conceptc

werf (gebouw)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Werf_gebouw

belongs to
conceptc

werkelijke veranderingni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/WerkelijkeVerandering

belongs to
conceptc

wijkni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Wijk

belongs to
conceptc

wildwisselni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Wildwissel

belongs to
conceptc

windmolenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Windmolen

belongs to
conceptc

windmolen: korenmolenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/WindmolenKorenmolen

belongs to
conceptc

windmolen: watermolenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/WindmolenWatermolen

belongs to
conceptc

windmolentjeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Windmolentje

belongs to
conceptc

windturbineni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Windturbine

belongs to
conceptc

windturbineparkni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Windturbinepark

belongs to
conceptc

winkelfunctieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Winkelfunctie

belongs to
conceptc

woonfunctieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Woonfunctie

belongs to
conceptc

woonkernni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Woonkern

belongs to
conceptc

woonwagencentrumni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Woonwagencentrum

belongs to
conceptc

zandni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Zand

belongs to
conceptc

zandwinningni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Zandwinning

belongs to
conceptc

zee (geografisch gebied)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Zee_geografischGebied

belongs to
conceptc

zee (waterdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Zee_waterdeel

belongs to
conceptc

zeegat, zeearmni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/ZeegatZeearm

belongs to
conceptc

zenderparkni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Zenderpark

belongs to
conceptc

zendmastni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Zendmast

belongs to
conceptc

zendtorenni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Zendtoren

belongs to
conceptc

zichtbaar wrakni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/ZichtbaarWrak

belongs to
conceptc

ziekenhuisni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Ziekenhuis

belongs to
conceptc

ziekenhuiscomplexni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Ziekenhuiscomplex

belongs to
conceptc

zonneparkni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Zonnepark

belongs to
conceptc

zoutwinningni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Zoutwinning

belongs to
conceptc

zuiveringsinstallatieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Zuiveringsinstallatie

belongs to
conceptc

zweefvliegveldterreinni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Zweefvliegveldterrein

belongs to
conceptc

zwembad (gebouw)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Zwembad_gebouw

belongs to
conceptc

zwembad (waterdeel)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Zwembad_waterdeel

belongs to
conceptc

zwembadcomplexni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/ZwembadComplex

belongs to
conceptc

Annotation Properties

alt labelap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel

broaderap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#broader

classap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/ns/shacl#class

datatypeap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/ns/shacl#datatype

definitionap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition

has valueap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/ns/shacl#hasValue

in schemeap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme

inverse pathap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/ns/shacl#inversePath

max countap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/ns/shacl#maxCount

memberap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#member

min countap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/ns/shacl#minCount

nameap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/ns/shacl#name

nodeap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/ns/shacl#node

node kindap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/ns/shacl#nodeKind

notationap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation

pathap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/ns/shacl#path

pref labelap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel

propertyap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/ns/shacl#property

relatedap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#related

scope noteap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#scopeNote

sourceap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://purl.org/dc/elements/1.1/source

sourceap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://purl.org/dc/terms/source

subjectap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://purl.org/dc/terms/subject

target classap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://www.w3.org/ns/shacl#targetClass

Namespace Declarations back to ToC

default namespace
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#
begrip
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/
begrippenkader
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrippenkader/
collectie
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/collectie/
dc
http://purl.org/dc/elements/1.1/
dcmitype
http://purl.org/dc/dcmitype/
def
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/
geosparql
http://www.opengis.net/ont/geosparql#
owl
http://www.w3.org/2002/07/owl#
rdf
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
rdfs
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
shacl
http://www.w3.org/ns/shacl#
skos
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
structuur
http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/structuur/
terms
http://purl.org/dc/terms/
wetten-overheid-nl
http://wetten.overheid.nl/
xsd
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

This HTML document was obtained by processing the OWL ontology source code through LODE, Live OWL Documentation Environment, developed by Silvio Peroni.